Stadspark

park eller grönområde belägen centralt i en stad
För stadsparker med namnet Stadsparken, se Stadsparken.

En stadspark är ett grönområde eller park centralt belägen i en stad. En stadspark kan erbjuda rekreation och fritidsaktiviteter för stadens invånare och besökare.