Stadsjagare var en typ av jagare inom svenska flottan som namngavs efter svenska kuststäder. Jagarna J5-J10 sjösattes åren 1935-40 och var av så kallad Göteborgsklass. De fyra sista, J11-J14, sjösattes 1942-43 med ett något modifierat utseende och beväpning jämfört med de tidigare, och blev då Visbyklass. Dessa fyra sista jagare modifierades senare till fregatter.

HMS Norrköping (J10) var en av de svenska stadsjagarna.

StadsjagarnaRedigera

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  • von Hofsten, Gustaf; Waernberg, Jan (2004). Örlogsfartyg : Svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Luleå: Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. ISBN 91-974384-3-X