En störtbåge är konstruktion av metallrör som monteras över förarplats och eventuell passagerarplats i taket i ett fordon. Detta för att förhindra att taket krossar föraren/passageraren/na om fordonet välter.

Störtbåge i en Suzuki Swift