Språng eller språnget är den böjda eller raka linje längs med en båts eller ett fartygs skrov eller däckslinje från förstäv till akter. Språnget i mindre båtar och skepp påverkar farkosten vid sjögång, samt att vattnet rinner bättre av däckade farkoster med språng. Moderna större fartyg har inget språng i dess längslinje, dessa har endast en däcksbukt tvärs farkosten.

  • Positivt språng har en farkost när dess för och akter är högre än midskepps sett utefter en rak linje.
  • Negativt språng har farkosten när midskepps är högre än farkostens för och akter sett utefter en rak linje.
  • Ett rakt språng anses en farkost ha när dess däckslinje är en rak linje från för till akter.

Se ävenRedigera

KällorRedigera