Öppna huvudmenyn

Språksociologi

vetenskapen om språkets funktion i ett samhälle
Språkvetenskapliga
discipliner

Språksociologi eller sociolingvistik är en språkvetenskaplig vetenskapsgren som behandlar språkets funktion i ett samhälle. Man studerar den sociala och kulturella delen av språket, hur språket förändras i olika sammanhang och vad det har för betydelse för sättet vi talar.

Studiet av språk i ett samtida perspektiv är ett ganska nytt fenomen och tog fart kring 1960-talet. Tidigare bedrevs främst historiska språkstudier. I Sverige finns få framträdande språksociologer, men Jan Einarsson bör nämnas som författare till den första grundboken i språksociologi (Språksociologi 2004).

Kända språksociologer är Heinz Kloss, som grundat teorin om avståndsspråk, utbyggnadsspråk och takspråk, och William Stewart, som (tillsammans med Heinz Kloss) började tänkandet om pluricentriskt språk , och post‑kreol‑kontinuum.

Inom sociolingvistiken kan man undersöka om männens och kvinnornas språk skiljer sig från varandra. I en nyzeeländsk undersökning bad man män och kvinnor att skriva ett email. Med statistisk analys av mejlen kunde man med rätt stor sannolikhet påvisa författarens kön. Det kunde de som medverkade i försöket också i 14 av 16 fall. En annan undersökning har också bevisligen kunnat gissa könet på email-författaren uteslutande med användning av en datoriserad klassifikation. Man har även undersökt könsskillnader i språkbruket hos engelskspråkiga bloggskribenter. Studien visade att kvinnor skriver mer om religion, politik och affärer än männen.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  • R. Thomson og T. Murachver, ”Predicting gender from electronic discourse”, British Journal of Social Psychology, 40(2):193-208, juni 2001, PMID 11446227
  • Malcolm Corney, Olivier de Vel, Alison Anderson och George Mohay, "Gender-Preferential Text Mining of E-mail Disourse," 18th Annual Computer Security Applications Conference (2002 ACSAC) 9–14 december 2002, Las Vegas, Nevada, USA.
  • Shlomo Argamon, Moshe Koppel, James W. Pennebaker och Jonathan Schler, "Mining the Blogosphere: Age, gender and the varieties of self–expression", First Monday, 12(9) — 3 september 2007.