Språklabb är ett klassrum utrustat med speciell utrustning för att underlätta språkinlärning. Klassrummet består av bås riktade mot katedern. Båsen är avsedda för elever och försedda med bandspelare och headset.

Elever i sina "bås" i ett språklabb

Lärarfunktionen hade också ofta tillgång till samma tekniska funktioner men med en för ändamålet utvecklad växel, en primitiv telefonväxel. Språklabb används idag i mycket liten utsträckning.