Språkdokumentation är insamlandet och arkiverandet av olika typer av språklig data med målet att skapa en omfattande eller representativ uppteckning av ett visst språk.[1][2][3] Eftersom omkring 50 % av världens språk uppskattas dö ut under nuvarande århundrade ligger fokus på språkdokumentation ofta på utrotningshotade språk.[4][3] Språkdokumentation är även viktigt för språkrevitalisering så att de som önskar revitalisera sitt språk har tillräckligt med material för att kunna lära sig språket när inga modersmålstalare finns kvar.[5]

ReferenserRedigera

NoterRedigera

KällförteckningRedigera

  • Hinton, Leanne; Hale, Kenneth, reds. (2001), The green book of language revitalization in practice, San Diego: Academic Press 
  • Krauss, Michael (1992), ”The world’s languages in crisis”, Endangered Languages, "68" (1) 
  • Woodbury, Anthony C. (2003), ”Defining documentary linguistics”, i Austin, Peter K., Language documentation and description, "1", London: SOAS, s. 35-51