Bebådelsen med språkband

Språkband kallas de textremsor som förekommer i medeltida kyrkmålningar och handskriftsmålningar. Språkbanden motsvarar de nutida tecknade seriernas pratbubblor.