Spenta Mainyu är ett religiöst begrepp som ordagrant betyder "konstruktiv mentalitet" och är ett centralt begrepp i den Parsiska religionens människosyn och etik. I Parsismen är Spenta mainyu en av Amesha Spenta, de andliga väsen som i denna världen representerade heliga odödliga. Spenta Mainyu är en feminin gestalt som stärker vår mentalitet, hjälper oss att förbättra vårt liv. Hon hjälper oss att vara kreativa där av namnet (den konstruktiva mentaliteten) man skulle även kunna säga den progressiva mentaliteten.