Amesha Spenta ("heliga odödliga" eller ”odödliga välsignelsebringande”) är gudomligheter eller ärkeänglar som Ahura Mazda omger sig med, var av tre är män och tre kvinnor.[1] Dessa gudomligheter förekommer först i den yngre Avesta och representerar begrepp eller egenskaper. I gathateterna uppträder de som inte helt självständiga gudar utan som varelser som Ahura Mazda kan uppenbara sig i. I de senare texterna är Amesha Spenta sex gudomligheter med distinkta funktioner som tillsammans med Ahura Mazda utövar den gudomliga makten och råder över universum. De utövar Ahura Mazdas makt emot den onde Ahriman. Amesha Spenta ersätter de gamla gudarna både i sociala funktioner och anknytning till kosmiska element.[2] De dyrkas var och en för sig och har var och en en månad, en festival och blomma. Under den senrare zoroastrianismen motsvarades varje Amesha Spenta av en demon.[1]

KällorRedigera