Species of European Conservation Concern

Species of European Conservation Concern är en artlista över hotade fågelarter i Europa. Den baseras på rödlistan och innehåller för närvarande över 530 arter i fyra kategorier.

KategorierRedigera

  • SPEC1 är arter som är globalt hotade.
  • SPEC2 är arter som är hotade i Europa och har mer än halva populationen i Europa.
  • SPEC3 är arter som är hotade i Europa, men har sin huvudsakliga utbredning i andra världsdelar.
  • Non-SPEC är arter som inte uppfyller ovanstående kriterier och därför inte anses hotade.

KällorRedigera

LitteraturRedigera

  • BirdLife International: Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. BirdLife Conservation Series No. 12, 2004. BirdLife International, Cambridge.