Specialpedagogik är Lärarförbundets tidskrift om specialpedagogik.

Den vänder sig till såväl speciallärare och specialpedagoger som till andra lärare och pedagoger som arbetar i allt från förskolan till specialskolor, särskolor, grund- och gymnasieskolor samt vuxenutbildning. Chefredaktör är Hasse Hedström.