Specialskola är i Sverige en skolform som framförallt riktar sig mot elever som är döva eller har hörselnedsättning. Specialskolan kan även rikta sig till elever med grav språkstörning eller synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning.[1]

Enligt läroplanen, Lgr 11, skall en elev som avslutar specialskolan vara tvåspråkig på så vis att eleven både kan kommunicera med svenskt teckenspråk och på skriftlig svenska.[2] Inom Specialpedagogiska skolmyndigheten finns åtta statliga specialskolor,[3] fem regionala och tre nationella. På skolorna läser majoriteten av eleverna enligt specialskolans kursplaner,[4] men det finns även möjlighet att läsa enligt grundsärskolans kursplaner[5] på alla skolorna. På Eke- och Åsbackaskolan kan elever även läsa enligt träningsskolans kursplaner.[6] Alla specialskolorna är tioåriga,[3] utom Ekeskolan där elever kan gå kvar tills de är 21 år.[7]

Regionala skolor

redigera

De regionala skolorna vänder sig till barn och ungdomar med hörselnedsättning och har en tvåspråkig inriktning (teckenspråk och svenska). Skolorna lägger lika stor vikt vid en visuell och teckenspråkig miljö som vid akustisk miljö och funktionell hörteknik. De regionala skolorna är följande:

Nationella skolor

redigera

De tre nationella skolorna vänder sig till olika elevgrupper men har alla en hög specialpedagogisk kompetens med förståelse för elevernas behov av individuell anpassning när det gäller tillgänglig lärmiljö och kommunikation.

Ekeskolan

redigera

Ekeskolan [13] ligger i Örebro och tar emot elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning.

Åsbackaskolan

redigera

Åsbackaskolan [14] ligger i Örebro och tar emot elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning och elever med medfödd eller tidigt förvärvad dövblindhet.

Hällsboskolan

redigera

Hällsboskolan [15] tar emot elever med grav språkstörning. Hällsboskolan finns i Umeå och Stockholm.

Referenser

redigera
 1. ^ Vad är specialskola? Skolverkets webbplats”. Arkiverad från originalet den 31 augusti 2014. https://web.archive.org/web/20140831183507/http://www.skolverket.se/skolformer/karta-over-utbildningssystemet/grundskoleutbildning/specialskola/vad-ar-specialskola-1.190499. Läst 4 maj 2015. 
 2. ^ ”§2.2, mål att uppnå i specialskolan” (pdf). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet , Lgr 11. Skolverket. sid. 16-17. https://www.skolverket.se/undervisning/specialskolan/laroplan-och-kursplaner-i-specialskolan/laroplan-lspec11-for-specialskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet-i-vissa-fall. 
 3. ^ [a b] ”Undervisning i specialskola”. Specialpedagogiska Myndigheten. Arkiverad från originalet den 5 maj 2015. https://web.archive.org/web/20150505185758/http://www.spsm.se/sv/Vi-erbjuder/Undervisning-i-specialskola/. 
 4. ^ Specialskolans kursplaner på Skolverkets webbplats Arkiverad 19 maj 2011 hämtat från the Wayback Machine.
 5. ^ Grundsärskolans kursplaner på Skolverkets webbplats Arkiverad 26 februari 2010 hämtat från the Wayback Machine.
 6. ^ Träningsskolans kursplaner på Skolverkets webbplats Arkiverad 28 januari 2010 hämtat från the Wayback Machine.
 7. ^ ”Ekeskolan - Elever går tio år i specialskola”. Specialpedagogiska skolmyndigheten. https://www.spsm.se/vara-skolor/specialskolor/ekeskolan/. Läst 28 januari 2024. 
 8. ^ Östervångsskolans hemsida Arkiverad 2 januari 2014 hämtat från the Wayback Machine.
 9. ^ Vänerskolans hemsida
 10. ^ Birgittaskolans hemsida
 11. ^ Manillaskolans hemsida
 12. ^ Kristinaskolans hemsida
 13. ^ Ekeskolans hemsida Arkiverad 27 mars 2010 hämtat från the Wayback Machine.
 14. ^ Åsbackaskolans hemsida Arkiverad 24 september 2015 hämtat från the Wayback Machine.
 15. ^ Hällsboskolans hemsida