Spanning tree protocol

Spanning tree protocol (STP) är ett tillägg till protokollet för IEEE 802.1-nät, vanligen ethernet, som tillåter att man bygger nätverksloopar i bryggade nätverk utan att trafiken i sig loopar. Detta protokoll har också funktioner som tillåter oss att inkludera redundanta bryggor och använda dem som reserv när aktiva bryggors anslutning misslyckas.

Spanning tree regleras i tre RFC-dokument:

Delar av STP är numera infogade i IEEE 802.1q