Sousafon är ett basbleckblåsinstrument, liknande helikon men med framåtvänt klockstycke. Instrumentets utformning beror på att det är tillverkat för att kunna spelas i en marscherande orkester. Instrumentet har fått sitt namn efter den berömde kompositören och dirigenten John Philip Sousa. Sousafonen är stämd som bastuban; den kan vara stämd i E, B, F eller C. Sousafoner har, som andra bleckblåsinstrument, i normalfall tre ventiler; instrument med fyra ventiler är dock relativt vanligt förekommande (utom för Ess-sousafoner).

Vid en parad på Mardi Gras i New Orleans (2005) spelar denne man på en sousafon
I denna artikel
används tonnamnen
B och H.

Music ClefG.svgMusic 1b1-.svg Music ClefG.svgMusic 1b1.svg

Se olika skrivsätt.