Uppslagsordet avfallscontainer leder hit. Se även container.

Soptunna eller avfallscontainer är en behållare avsedd att kasta avfall i.

Modern kompositbehållare.
En soptunna.

Under den så kallade gårdsrenhållningens epok dominerade det cylindriska utförandet, med placering på innergårdarna. Därefter var det under många decennier olika invändigt säckklädda utformningar som gällde. Dessa har i våra dagar ersatts av kompositkärl i storleksintervallet 140 till 770 liter, där de större varianterna huvudsakligen används gemensamt av flera hushåll.

Kända soptunnorRedigera

En känd soptunna i Sverige är den som används i TV-programmet Plus. I den slängde programledaren Sverker Olofsson en vara eller symbolisk sak från ett av de företag som kritiserats i programmet.