Öppna huvudmenyn
Sophus Birket-Smith.

Sophus Birket-Smith, född den 28 april 1838, död den 1 oktober 1919 i Köpenhamn, var en dansk historiker och biblioteksman, far till Kaj Birket-Smith.

Birket-Smith blev student 1855 och ägnade sig tidigt åt klassisk arkeologi (Kort Veiledning i Antikkabinettet, 1861). År 1863 blev han assistent vid universitetsbiblioteket i Köpenhamn och 1880 bibliotekarie. I ledningen av biblioteket visade han stor skicklighet och framsynthet, fick 1893 titeln överbibliotekarie och tog 1909 avsked. Hans vetenskapliga arbeten gick i två riktningar.

Birket-Smith slog sig på det dittills försummade studiet av den äldre danska dramatiska litteraturen och utgav efter hand en serie gamla skådespel: Kortvending (1866), Ludus de Sancto Kanuto duce (1868), Mogens Skeels Grevens og Friherrens Komedie (1871), Kristiern Hansens Komedier (1874), H.J. Ranchs Danske Skuespil (1876-77), Tobiæ Komedie (1887), "Comoedia de mundo et paupere" (1888) och Peder Hegelunds Skuespil (1888-90). Härtill sluter sig två serier lärda Studier paa det gamle danske Skuespils Omraade (1883 och 1896).

Dessutom övertog Birket-Smith utgivningen av Leonora Christinas "Jammers Minde" enligt hennes egen handskrift, bevarad hos hennes ättlingar i Österrike (1869; 3:e upplagan 1885 och 2 folkupplagor), och författade senare Leonora Christina Grevinde Ulfeldts Historie (I-II, 1879-81), ett av de mest betydande arbetena i dansk historia. Det kompletteras av Leonora Christina paa Maribo kloster (1872), vartill kom en översättning av "Otto Sperlings Selvbiografi" (1885).

Vidare utgav Birket-Smith Til belysning af literære Personer og Forhold i slutningen af det 18:e og begyndeisen af det 19:e Aarhundrede (1884) och Kjøbenhavns Universitets Matrikel (för åren 1611-1828, 3 band, 1890-1912). Birket-Smith var en bland utgivarna av Danske Samlinger 1870-79 och blev hedersdoktor 1894. Vid sitt avsked 1909 fick han titeln konferensråd, men avsade sig den ett par år senare.

KällorRedigera

 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Smith, Sophus Birket-S., 1904–1926.