Sollefteå landsfiskalsdistrikt

Sollefteå landsfiskalsdistrikt var ett landsfiskalsdistrikt i Västernorrlands län, bildat när Sveriges indelning i landsfiskalsdistrikt trädde i kraft den 1 januari 1918, enligt beslut den 7 september 1917.[1]

Den 1 januari 1949 (enligt beslut den 24 september 1948) fick landsfiskalsdistriktet två anställda landsfiskaler: den ena som polischef och allmän åklagare, och den andra som utmätningsman. Polischefen-åklagaren skulle vara förman för den andre landsfiskalen.[2]

Landsfiskalsdistriktet låg under länsstyrelsen i Västernorrlands län.[1]

Ingående områdenRedigera

Den 1 januari 1945 inkorporerades Sollefteå landskommun i Sollefteå stad. När Sveriges nya indelning i landsfiskalsdistrikt trädde i kraft den 1 januari 1952 (enligt kungörelsen 1 juni 1951) införlivades Resele landskommun från Ådalslidens landsfiskalsdistrikt,[3][4] samtidigt som Graninge landskommun uppgick i Långsele landskommun, Eds landskommun uppgick i Resele landskommun och Multrå landskommun uppgick i Sollefteå stad genom kommunreformen 1 januari 1952.

Från 1918Redigera

Från 1945Redigera

Från 1952Redigera

KällorRedigera

  • Svensk författningssamling 1917:687: Transumt av Kungl. Maj:ts nådiga skrivelse till Kungl. Maj:ts befallningshavande i samtliga län, angående rikets indelning i fögderier och landsfiskalsdistrikt; given Stockholms slott den 7 december 1917.
  • Svensk författningssamling 1941:682: Kungl. Maj:ts kungörelse angående rikets indelning i landsfiskalsdistrikt; given Stockholms slott den 28 juni 1941.
  • Svensk författningssamling 1951:316: Kungl. Maj:ts kungörelse om rikets indelning i landsfiskalsdistrikt; given Stockholms slott den 1 juni 1951.

NoterRedigera

  1. ^ [a b] (PDF) Folkräkningen den 31 december 1920, I, Areal och folkmängd inom särskilda förvaltningsområden; Folkmängdens fördelning efter hushåll. Stockholm: Statistiska centralbyrån. 1923. sid. 121. http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/SOS/Folkrakningen_1920_1.pdf. Läst 26 oktober 2014  Arkiverad 26 oktober 2014 på WebCite
  2. ^ SFS 1948:651 Transumt av Kungl. Maj:ts brev till länsstyrelsen i Västernorrlands län angående inrättande av ytterligare en landsfiskalsbefattning i Sollefteå landsfiskalsdistrikt.
  3. ^ (  PDF) Folkräkningen den 31 december 1950, I, Areal och folkmängd inom särskilda förvaltningsområden m.m., Tätorter. Stockholm: Statistiska centralbyrån. 1952. sid. 139. http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/SOS/Folkrakningen_1950_1.pdf. Läst 10 mars 2019  Arkiverad 1 oktober 2014 på WebCite
  4. ^ SFS 1951:316: Kungl. Maj:ts kungörelse om rikets indelning i landsfiskalsdistrikt; given Stockholms slott den 1 juni 1951.