Socialstyrelsen (Finland)

ett centralt ämbetsverk i Finland

Socialstyrelsen var ett 1968 inrättat centralt ämbetsverk i Finland, vilket var underställt social- och hälsovårdsministeriet. Socialstyrelsen sammanslogs 1991 med Medicinalstyrelsen till social- och hälsostyrelsen, vilken året därpå uppgick i Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården, vilken 2009 uppgick i Institutet för hälsa och välfärd.[1]

En tidigare finländsk socialstyrelse, underställd det dåvarande socialministeriet, inrättades 1918 och avskaffades den 1 januari 1923, varvid dess åligganden överfördes på socialministeriet.[2]


CheferRedigera

FattigvårdsinspektörerRedigera

ÖverdirektörerRedigera

GeneraldirektörerRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Medicinalstyrelsen i Uppslagsverket Finland (webbupplaga, 2012). CC-BY-SA 4.0
  2. ^ Socialstyrelsen i Finland i Nordisk familjebok (andra upplagans supplement, 1926)