Socialisternas och demokraternas parti

Socialisternas och demokraternas parti, Partito dei Socialisti e dei Democratici (PSD) är ett socialdemokratiskt parti i San Marino, bildat 2005 genom samgående mellan Socialistpartiet och Demokraterna. PSD tillhör Socialistinternationalen.

2009 lämnade en grupp politiker i Borgo Maggiore PSD och bildade Partito Socialista Riformista Sammarinese (PSRS).

SocialistpartietRedigera

Partito Socialista Sammarinese (PSS) grundades 1892 som San Marino första politiska parti. Det var förbjudet under det fascistiska styret på 1920-talet. Efter andra världskrigets slut styrde PSS landet i koalition med Kommunistpartiet (PCS) fram till 1957. Detta uppskattades inte av mer moderata krafter inom partiet som bildade Partito Socialista Democratico Indipendente Sammarinese (PSDIS).

1958 – 1977 leddes San Marino av olika blocköverskridande regeringar. 1978 – 1986 deltog PSS i en kommunistledd vänsterkoalition, som upplöstes 1986 efter anklagelser om korruption i ett av regeringspartierna. 1986 – 1992 var PSS det ledande oppositionspartiet. Som sådant kom man att distansera sig alltmer från PCS och 1992 inleda ett regeringssamarbete med Kristdemokraterna. Denna utveckling fick PSDIS att återinträda i PSS.

Men när PSS 2005 gick ihop med det postkommunistiska PD revolterade de mer mittenorienterade krafterna i partiet ännu en gång och bildade Nya Socialistpartiet (NPS). NPS fusionerade 2012 med PSRS och bildade Socialistpartiet Partito Socialista (PS).

DemokraternaRedigera

Partito dei Democratici (PD) bildades den 25 mars 2001 genom samgående mellan PCS arvtagare Partito Progressista Democratico Sammarinese (PPDS), Riformisti Democratici (RD) och Socialisti Idee in Movimento (SIM).

KällorRedigera