Öppna huvudmenyn
Ej att förväxla med socialdemokrati.

Social demokrati har flera innebörder. Inom den socialistiska tradition, som delar upp demokratibegreppet i politisk demokrati, social demokrati och ekonomisk demokrati, betyder social demokrati att alla i samhället har rätt till skydd, bostad, utbildning och hälsovård. I denna kontext kan social demokrati sägas vara skapandet av allmän välfärd genom upprättandet av en välfärdsstat.