Smedslättsskolan

grundskola i Stockholms kommun

Smedslättsskolan är en kommunal grundskola i stadsdelen Smedslätten i Bromma väster om Stockholm. Skolan ligger på Drömstigen 32 i kvarteret Tennhjärtat. Skolan har undervisning i årskurserna 1, 2, 3, 4 och 5 samt en så kallad förskoleklass, F-klass.

Smedslättsskolan 2013.
Smedslättsskolan 2013.
Skolans skylt.

HistoriaRedigera

Smedslättens folkskola blev den sjunde skolan i Brommas skolhistoria. Skolan startade 1920 som Äppelvikens privata elementarskola vid Alviksvägen 97 och är Brommas äldsta privatskola. Det var bara äppelviks- och smedslättsbarn i de lägsta förberedande klasserna, som undervisades. De hade inte ens några egna klassrum, utan lärarna gick hem till dem och höll lektioner. Närmaste folkskola låg i Alvik och det fanns ännu inte spårväg längre än till Äppelviken. Smedslättens skola behövdes.

1923 byggde man en liten villa, som innehöll två klassrum och ett lärarinnerum. Den låg vid Drömstigen 32, där numera Smedslättsskolan ligger. De 25 barnen gick i elementarklasserna. De klasserna motsvarar våra dagars tredje och fjärde klass. Förberedande klasserna läste ännu i hemmen. Skolan byggdes till flera gånger, bland annat 1936. År 1933 hade skolan 235 elever. År 1934 fick skolan, som numera var enbart för flickor, rätt till normalskolekompetens. I juni 1935 kunde den första "flickåttan" hämta avgångsbetygen. Vid den tiden var flickskolan åtta klasser. Senare ändrades utbildningen och byggde på fjärde klass i folkskolan och flickskolan blev sju klasser.

1936-1937 fick skolan en tillbyggnad av sten och man tänkte då riva den gamla träbyggnaden och bygga nya, moderna lokaler. Så blev det inte. I juli 1939 övergick skolan till kommunen.

Nya lokaler uppfördes på Smedslättens folkskolas tomt vid Alviksvägen 97. Skolhuset från 1924 byggdes in i den stora skola, som togs i bruk 1941. Arkitekt till 1924 års byggnad var arkitekt Georg A. Nilsson (1871-1949) och till 1941 års byggnad var arkitekt Paul Hedqvist (1895-1977).

I början av 1970 ersatte den nya grundskolan den gamla folkskolan i Sverige. På grundskolans låg- och mellanstadium kunde kvarlevor främst märkas på skolbänkar och klasslärare. Grundskolans högstadium tog inspirationer från läroverken med bland annat ämneslärare.

  • Smedslättsskolan vid Drömstigen 32-36, var Brommas äldsta privatskola, Äppelvikens privata elementarskola. Skolan byggdes som en flickskola 1923. Arkitekt var 1923 och 1936 Erik Arlon. Undervisning i årskurserna 1-5, det vill säga årskurs 1, 2, 3, 4, och 5 samt förskoleklass.[1] Flickskolan på Drömstigen 32 byggdes år 1923 och var då flickskola. I våra dagar går smedslättsbarnen i gamla flickskolan på Drömstigen. En kort tid fanns även en skola i Alléparken.
  • Äppelviksskolan på Alviksvägen 97 byggdes 1924 och arkitekt var Paul Hedqvist. Skolan var tidigare, fram till i mitten på 1960-talet, Bromma kommunala flickskola. Den ursprungliga Äppelvikens elementarskola grundades 1920 och är nu Smedslättsskolan och ligger på Drömstigen 32. Smedslättens skola på Alviksvägen 97 blev 1924 Smedslättens första folkskola. Skolbyggnaden blev färdigbyggd 1924 och fungerade som folkskola 1924-1939. År 1939 byggdes den gamla folkskolan i Smedslättens in i det som idag är Äppelviksskolan, men som mellan 1939 och 1964 var Bromma kommunala flickskola. I våra dagar går smedslättsbarnen i gamla flickskolans första byggnad på Drömstigen.

Konstnärlig utsmyckningRedigera

I Smedslättsskolans matsal hänger originalmålningen av Smedslättens villasamhälle målad av brommakonstnären Titti Winbladh. I stora detaljerade målningar har hon målat av husen och trädgårdarna i olika villaområden, bland annat i Bromma. Varje hus är exakt inprickat i förhållande till vägar, parker och stränder. Med stor detaljrikedom målade hon även villasamhällena i Äppelviken, Ålsten, Höglandet och Nockeby samt de engelska radhusen på Alviksvägen.

På skolgården finns några konstverk, bland annat bronsskulpturen Spegling av konstnären Linnea Jörpeland. Skulpturen restes 2004 vid entrén till hus A. En annan liten bronsskulptur av Linnea Jörpeland heter Densamma och finns på motsatta sidan av hus A vid matsalen. En skulptur av konstnären Elvire Soyez har den franska titeln Au feu! (Det brinner!). Det är en liten skorsten på marken uppförd av 100 tegelstenar, en del med reliefmönster. Den står vid skolans infartsväg.

Kungabarnens skolgångRedigera

Smedslättsskolan blev framför allt känd som den skola där kungabarnen gick sina första skolår. Kronprinsessan Victoria började första klass den 21 augusti 1984 i Smedslättsskolan med Ulla Britta Wahlberg som lärare. Sedan gick hon mellanstadiet 1986-1989 i Ålstensskolan, också den i Bromma. Vid fem års ålder skrevs Prins Carl Philip in i Västerleds församlings förskola, där han gick till hösten 1986 då han började lågstadiet vid Smedslättsskolan. Mellanstadiet gick Carl Philip i Ålstensskolan. Från 1985 till 1989 gick Prinsessan Madeleine i Västerleds församlings föreskoleverksamhet. I augusti 1989 påbörjade hon sin grundskolegång vid Smedslättsskolan.

ReferenserRedigera

NoterRedigera

Övriga källorRedigera

  • Bengt Lindberg, Brommabygden, 1957, sidorna 109-111.
  • Hans Törnsäter, Bromma skolhistoria i årtal, Bromma hembygdsförenings årsbok 1988, sidorna 128-129.

Externa länkarRedigera

  •   Wikimedia Commons har media som rör Smedslättsskolan.
  • Allmänbildning om Bromma. Bromma hembygdsförenings årsbok 1960 (BHÅ årgång 31), sidorna 81-87. - Om en kunskapstävling mellan tre lärare och tre gymnasister.
  • Dagmar Gerdelius, Kyrkskolor i Bromma. I anledning av återinvigningen av Bromma kyrkskola den 15/9 1964, Bromma hembygdsförenings årsbok 1965 (BHÅ årgång 36), sidorna 58-62.
  • Bengt Lindberg, Skolorna, Bromma hembygdsförenings årsbok 1958:1 (BHÅ årgång 29), sidorna 105-113.) - Årsskriften har i sin helhet författats av Bengt Lindberg; den har även utgivits separat med rubriken "Brommabygden" (1957). Den titel som anges ovan är alltså kapitelrubrik.
  • Vilhelm Sandström, Några anteckningar om Bromma folkskolors utveckling huvudsakligen under de senaste 40 åren. (BHÅ 7(1936), sidorna 24-36. - Se även (BHÅ 8 (1937), sidan 69 med rättelse av ett tryckfel.)
  • Leander Wallerius, Bromma folkskolor 1923-1949. Utvecklingshistorik och livsbilder. Bromma hembygdsförenings årsbok 1949 (BHÅ årgång 20), sidorna 59-80. - På sidorna 75-79 biografiska uppgifter om följande lärare, födda under senare delen av 1800-talet : Vilhelm Sandström, Arvid Bergquist, Konrad Segrell, Aron Hedvall och Gustav Videfors.