Ett slutvärn är en del av en äldre befästningsanläggning.

Johanneshovs skans, slutvärnet inom röd ram.

Slutvärnet låg innanför huvudvallen av exempelvis en skans med uppgift att bilda en ny försvarsfront vid fientlig stormning av fästningen. Det förekom enskilda slutvärn, belägna i ryggen på en bastion eller allmänna som kunde sträcka sig bakom flera fronter.

Exempel för enskilda slutvärn i Sverige är Karlsborgs fästning och Johanneshovs skans. För Johanneshovs skans började man 1859 uppföra grundmurarna till slutvärnet, arbetena avbröts dock redan två år senare då försvarskonceptet ansågs vara föråldrat.

KällorRedigera