Slumpån rinner genom Sjuntorp där det även finns ett mindre kraftverk. Ån mynnar ut i Göta älv vid Torpa säteri väster om samhället. Vid åns mynning finns det bäver. Där finns även en hög sandbank för att inte större båtar skall kunna ta sig in i ån.

Slumpån gör i sitt nedre lopp ett antal meanderbågar, och utgör i sin nedersta del gräns mellan Lilla Edets och Trollhättans kommuner.

Slumpån och Fors i Sjuntorp figurerar[förtydliga] på ett ställe i Snorre Sturlassons kungasagor (Heimskringla), dock utan namns nämnande.

Utloppet redigera

När slussarna i Trollhätte kanal ersattes av nya slussar på 1910-talet valde man att inte bygga någon ny sluss i Åkerström utan istället höja fallhöjden i Lilla Edet. Detta gjorde att man på grund av de dåliga markförhållandena i området, fick bygga om åns utlopp i Göta älv.[1]

Några hundra meter uppströms åns utlopp i Göta älv korsas den av Torpabron, del av Europaväg E45.

Referenser redigera

Externa länkar redigera