Slingerspår eller spårförslingring är inom spårtrafik där de båda spåren i ett dubbelspår överlappar varandra. Detta görs ofta för att spara på plats i trånga utrymmen. Fördelen med slingerspår jämfört med enkelspår är att det inte behövs några växlar. Exempel på slingerspår i Sverige är längs Drottninggatan i Norrköping mellan spårvägshållplatserna Söder tull och Hörsalsparken. Det finns även på Angeredsbanan i Göteborg.

Slingerspår
Spårförslingring

KällorRedigera