Spårtrafik är en allmän term för all trafik med spårfordon, på järnvägsspår, enkelspår eller andra trafikspår. Några exempel på spårtrafik är järnväg, spårväg, light rail, tunnelbana, spårtaxi, monorail, maglev och bergbana.