Slaget om Osaka (大坂の役, Ōsaka no eki), var en serie militära kampanjer som Tokugawashougunatet drev mot Toyotomiklanen. Kampanjerna, som genomförde 1614-1615 och delas upp i vinterkampanjen och sommarkampanjen, innebar slutet på Toyotomiklanen och därmed också det sista stora militära motståndet mot shogunatet.

Belägringen av Osaka
大坂夏の陣図屏風・右隻 (大坂城天守閣所蔵)