Se även: Slättsjön

Slättsjö är en sjö som är belägen i ett slättlandsområdelersediment, oftast omgiven av jordbruksmark. Det finns både djupa och grunda slättsjöar. Slättsjöar är ofta näringsrika och har ofta ett rikt växt- och djurliv. De grunda slättsjöarna har ofta en rik fågelfauna.

Draven är en slättsjö i Dravens naturreservat i Småland.

Se ävenRedigera