Skytte vid olympiska sommarspelen

sportskytte utövat vid olympiska sommarspelen

Skytte har varit med vid alla olympiska sommarspel sedan de moderna spelens födelse 1896 utom två gånger: 1904 och 1928.

Skytte vid olympiska sommarspelen
Skytte
Internationellt förbundISSF
Grenar

Herrar Damer Mixat Totalt
9 6 15
Medaljörer

Vid de första olympiska spelen fanns ett stort antal skyttesporter som varierade från gång till gång utan någon struktur.

Då skytte kom tillbaka 1932 efter ett kort uppehåll, så fanns det endast två grenar. Antalet grenar har sedan ökat fram till 2000-2004 då antalet kommit upp i 17: maxantalet. Olympiska sommarspelen 2008 kommer endast ha femton. Grenar som klassats som "herrars" har faktiskt även varit öppna för damerna innan de började tävla själva. Två damer vann medaljer vid sådana mixade tävlingar: Margaret Murdock, silver i 50m gevär från tre positioner (1976) och Zhang Shan, guld i skeet (1992).

Spel 96 00 04 08 12 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 00 04 08 12 16 År
Aktuella grenar
10m luftpistol X X X X X X X X 8
10m luftgevär, stående X X X X X X X X X 9
25m snabbpistol X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 25
50m fripistol X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 24
50 m frigevär, liggande X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 23
50m frigevär, tre positioner X X X X X X X X X X X X X X X X X 17
Dubbeltrap X X X X X X 6
Skeet X X X X X X X X X X X X X 13
Trap X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 22
Tidigare grenar
600m fritt gevär X X 2
1000 yd gevär X 1
300m gevär, fritt X 1
300m gevär, knästående X 1
300m gevär, liggande X 1
300m gevär, stående X 1
300m gevär, tre positioner X X X X X X X X X X 10
300m gevär, lag X X X X 4
25m gevär, individuellt X 1
25m gevär, lag X 1
50m gevär, rörlig tavla X 1
50m, försvinnande tavla X 1
50m gevär, fast tavla X 1
50m gevär, lag X X 2
100m rörlig hjort, singelskott, individuellt X X X X 4
100m rörlig hjort, singelskott, lag X X X X 4
100m rörlig hjort, dubbelskott, individuellt X X X X 4
100m rörlig hjort, dubbelskott, lag X X 2
100m rörlig hjort, singel/dubbelskott X X 2
10m rörligt mål X X X X 4
50m rörligt mål X X X X X 5
300m militärpistol, individuellt X X 2
300m militärpistol, lag X X X 3
300m militärgevär, individuellt X 1
300m militärgevär, fritt X 1
300m militärgevär, knästående X 1
300m militärgevär, liggande X X 2
300m militärgevär, stående X X 2
300m militärgevär, 3 positioner X X 2
300m militärgevär, lag X 1
600m militärgevär, individuellt X 1
600m militärgevär, lag X 1
300 och 600m militärgevär, lag X 1
Trap, lag X X X X 4
Grenar 5 9 15 18 21 10 2 3 4 7 7 6 6 7 8 7 7 8 9 9 10 10 10 9 9 9
Spel 96 00 04 08 12 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 00 04 08 12 16 År
10m luftpistol X X X X X X X X 8
10m luftgevär X X X X X X X X X 9
25m pistol X X X X X X X X X 9
50m gevär, tre positioner X X X X X X X X X 9
Dubbeltrap X X X 3
Skeet X X X X X 5
Trap X X X X X 5
Grenar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 5 7 7 6 6 6

Nationer

redigera

Notera att följande lista är inkomplett.

Nation 96 00 04 08 12 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 00 04 08 12 16 År
  Australasien - - X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
  Australien - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 19
  Belgien - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 22
  Danmark X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 23
  Finland - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 21
  Frankrike X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 23
  Grekland X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 22
  Italien X - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 21
  Japan - - - - - - X X - X X X X X X X X X X X X X X 16
  Kanada - - X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X 20
  Nederländerna - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 22
  Norge - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 22
  Nya Zeeland - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 19
  Rumänien - X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 21
  Schweiz X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 22
  Storbritannien X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 23
  Sverige - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 21
  Sydkorea - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X 15
  Tyskland - X X X X X X X - - - - - - - - - - - X X X X 11
  Tyskland - - - - - - - - - - X X X - - - - - - - - - - - - - 3
  Ungern - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 21
  USA X - X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X 21
  Västtyskland - - - - - - - - - X - - - X X X - X X - - - - - - - 6
  Östtyskland - - - - - - - - - - - - - X X X X - X - - - - - - - 5

Kvalifikationsregler

redigera

Just nu finns det 15 skyttegrenar vid sommar-OS och 390 tävlande får vara med. Kvalifikationen delas in i två delar:

  • Ett minimumkvalifikationsresultat (MQS) som skytten ska få vid minst en av International Shooting Sport Federations tävlingar. MQS sätts ganska lågt.
  • Ett antal kvotplatser finns i varje gren, vilket gör att den totala summan av alla tävlande blir 390. Kvotplatserna tas av nationella organisationer då en av deras tävlande hamnar högt på en av International Shooting Sport Federations tävlingar.

Varje kvotplats ger nationen rätt att skicka en skytt till den olympiska spelen. Varje nation får dock ha mest två skyttar per olympiskt spel. En skytt som fått en kvotplats får dock lov att tävla i andra grenar också, om MQS uppfylls. Många tävlande kombinerar på detta sätt.