Öppna huvudmenyn
Insidan på en skyddshjälm
Skyddshjälm ur annan vinkel

En skyddshjälm är en hjälm som används för att skydda bäraren från fallande föremål och regn. Den skall inte vara fastspänd. Den används oftast vid byggen, och kallas då ibland bygghjälm.