Skrivare var under antiken ett yrke som omfattade skrivning, särskilt i samhällen med bristfällig läskunnighet. Skrivare ägnade sig framför allt åt bokföring och registrering. I medeltidens Europa togs skrivning till stor del över av munkar. En motsvarighet[källa behövs] i Norden var runristare.

En egyptisk skrivare.

Tryckpressen gjorde att skrivarens uppdrag ersattes av typografer.