Skolförordning (2011:185) reglerar Sveriges samtliga skolformer. Den ersätter bland annat grundskoleförordningen, sameskolförordningen, särskoleförordningen och specialskoleförordningen. Skolförordningen gäller från 15 april 2011 och började tillämpas från och med den 1 juli 2011. Undantag finns för de elever som höstterminen 2011 påbörjar sitt nionde skolår i grundskolan eller grundsärskolan, elever som höstterminen 2011 påbörjar sitt tionde skolår i specialskolan eller före 1 juli 2011 har påbörjat sin gymnasieutbildning.[1]

ReferenserRedigera

  1. ^ http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skolforordning-2011185_sfs-2011-185/?bet=2011:185