Skogsömonumentet är ett minnesmärke över Slaget vid Stäket som finns på Skogsö i Saltsjöbaden, Nacka kommun. Den närbelägna Monumentvägen bär namnet efter monumentet. Skogsömonumentet ingår i Skogsö naturreservat.

Vy från Boo, juni 2018.

Historik redigera

 
Avtäckningen den 8 juli 1905.
 
Felristningen, "k" > "c".

Skogsömonumentet restes den 8 juli 1905 av Föreningen för Stockholms fasta försvar i närvaro av Oscar II. Syftet var att påminna om Slaget vid Stäket den 13 augusti 1719, där numerärt underlägsna svenska trupper lyckades att avvärja ett ryskt angrepp vid Baggenstäket mot Stockholm. Detta ingick i föreningens propaganda för fasta försvarsanläggningar.

Monumentet står på en klippa vid Baggensstäkets södra sida. Det består av en fyra meter hög och en meter bred sten i röd, grovkornig granit, flankerade av två järnkanoner som stå på var sin granitsockel. Av ett fotografi från avtäckningen 1905 framgår att kanonerna ursprungligen var vända mot öst, inåt land. Numera är de vända mot väst och farleden.

Sidan mot Baggensstäket bär inskriften: "Med Gud till seger" och på baksidan står:

Till minne af
Stockholms stads tappre räddare
den 13 augusti 1719
Rutger Fuchs och
Johan Henrik v. Essen med
K. Södermanlands Reg:te samt
Baltzar v. Dahlheim med
Östgöta Tremänningar
Aftäcktes denna sten af
H.M. Konung Oscar II
den 8 juli 1905

Kungens namn är rättat på stenen, med ett C hugget över ett ursprungligt K i "Oscar". Strax intill monumentet finns förhistoriska stensättningar som förmodligen härrör från vikingatiden.

Bilder redigera

Externa länkar redigera

Se även redigera