Sketch

humoristisk pjäs eller drama

Sketch är ett kort drama eller pjäs med komisk slutpoäng framställd i revyer eller radio- och TV-program. Vanligt även på fester, där skådespelarna framställer de anhöriga i olika situationer. Sketcher är betydligt kortare och kan läggas efter varandra utan en rödtråd i berättandet. Sketcher har även mer excentriska karaktärer än längre produktioner.

Sketcher kan vara ett tacksamt format att arbeta med i jämförelse med en komedi, där handlingen måste vara längre och en mer grundlig struktur. Inom sketcher kan man istället arbeta med mer grunda och inte för omfattande manus. Sketcher kan vara ett bra sätt för professionella att pröva sina idéer på. Många karaktärer har startat som sketcher i olika produktioner och många karaktärer blir stark förknippad med upphovsmannen eller aktören bakom. En sketchföreställning kan ha enn högre intensitet än till exempel en kåmisk pjäs, revy.

Ordet kommer från engelskan och betyder egentligen skiss.

Längre sketchproduktionerRedigera