Skeppsvrak

rester av fartyg som förlist, farkost som förolyckats, övergivits eller sänkts

Skeppsvrak är resterna efter skepp som förlist, endera genom att de har sjunkit, grundstött, strandat eller frivilligt sänkts därför att de ansetts uttjänta. Unesco bedömer att det finns cirka tre miljoner skeppsvrak runt om i världen.[1] Äldre vrak är viktiga för marinarkeologer eftersom de bär på historisk information. Östersjön som länge har varit livligt trafikerad har många välbevarade vrak, främst tack vare vattnets låga salthalt vilket gör att den vrakförstörande skeppsmasken inte trivs.[2] Fartyg som är mer än 100 år gamla är skyddade i svensk lagstiftning.

Se även

redigera

Referenser

redigera