Öppna huvudmenyn
Skatval sett från Forbordsfjällets topp

Skatval är en halvö och socken vid Trondheimsfjorden, Norge, strax nordväst om tätorten Stjördal. I socknen ligger byarna Alstad, Auran, Bår, Fiskvik, Flöan, Forbord, Rökke, Velvang, Vinge med flera. Terrängen är kuperad och består till stor del av berg och skog. Jordbruksmark förekommer där möjlighet till sådan finnes. Fiske har tidigare varit vanligt. Järnvägen mellan Trondheim och Bodö går i en böj igenom halvön Skatval på grund av den branta terrängen. På Skatval förekommer dialekten skatvalsbygg.