Skapelseteologi handlar om teologisk reflektion kring skapelsen, och människans relation till skapelsen. Inom denna gren av teologin är det Gud Skaparen som är det centrala, Första trosartikeln. Skapelseteologin menar att detta bör vara ett fundament inom teologin, som inte den övriga teologin får avvika från. Med skapelseteologen Grundtvigs berömda ord "Människa först, sedan kristen".

Skapelseteologin utgör ekoteologins örutsättning, och var dess linda och ursprung.

Kända skapelseteologer är N.F.S. Grundtvig, K.E. Løgstrup, Gustaf Wingren, Matthew Fox och Harry Månsus.

LitteraturRedigera

  • N.F.S. Grundtvig: Udvalgte Skrifter 1-10. Udgivet af Holger Begtrup. 1904-1909.
  • Gustaf Wingren: Skapelsen och lagen (1958)
  • Gustaf Wingren: Människa och kristen – en bok om Irenaeus (1983)
  • K.E.Løgstrup.: Skabelse og tilintetgørelse. Religionsfilosofiske betragtninger (1978, Metafysik IV)
  • Harry Månsus: Shalom Jord! (1983)
  • Matthew Fox: Original Blessing: A Primer in Creation Spirituality (1983)