Öppna huvudmenyn

Skapare av TV-serie på engelska "Creator" är den eller de personer som anses ha haft ett avgörande inflytande över att en viss TV-serie har tillkommit. Ett synonymt begrepp är show runner.

Det kan röra sig om att hittat på ett koncept, en miljö som rollfigurerna rör sig i, ramar för intrigen eller en övergripande handling.

Skaparen av TV-serien är ofta med som exekutiv producent och/eller manusförfattare.

ExempelRedigera

Gene Roddenberry, som skapade Star Trek brukar exempelvis anges som en av skaparna även till Star Trek: Voyager och Star Trek: Enterprise trots att dessa serier började spelas in flera år efter Roddenberrys död.