Skänninge möte

kyrkomöte som hölls 1 mars 1248

Skänninge möte var ett kyrkomöte som den 1 mars 1248. Bland annat genom närvaron av påvens legat, kardinalbiskopen Vilhelm av Sabina, fick mötet stor betydelse för Sveriges (inklusive Finlands) införlivande i den västliga kristenheten och utvecklingen av Sverige till en stat. Framför allt bidrog det till stärkandet av biskoparnas roll. För trehundra år framåt till reformationen drog mötet upp riktlinjer för rikets relation till den katolska kyrkan. Mötet bekräftade också Birger jarls rättighet att bruka romersk rätt i Sverige, vilket var mot de forna lagarna, vilket bidrog till Bjälboättens maktövertagande.

Med på mötet var utöver kardinalbiskop Vilhelm även Birger Jarl, ärkebiskopen Jarler, rikets fem övriga biskopar, klosterledare, präster, Östergötlands lagman och ett antal stormän.

På mötet bestämdes att präster skulle leva i celibat och sälja sin jord, utan att släktingarnas sedvanliga samtycke krävdes. Präster som var över 50 år fick under vissa förutsättningar och med biskopens tillstånd leva kvar i äktenskap, men fick inte längre sova under samma tak som sina hustrur. Präster fick inte behålla sina barn.

Mötet hölls i Skänninge, endast några kilometer från sätesgården i Bjälbo. Skänninge ligger i Östergötlands bördigaste trakt och var tack vare sitt centrala läge en knutpunkt för handeln; det hölls därför många kyrkliga och politiska sammankomster där.

LitteraturRedigera

  • Åke Ljungfors, "Mötet i Skänninge 1248." Kyrkohistorisk årsskrift 50 (1950).
  • Henriksson, Alf. Svensk historia  Svensk historia

Externa länkarRedigera