Sjösaviken (Sjösafjärden) är en grund havsvik vid sörmlandskusten öster om Nyköping. I vikens inre del ligger samhället Sjösa. Viken har stor betydelse för fågellivet och strandängarna är av botaniskt mycket stort intresse.[1]

På Sjösavikens västra strand har tidigare funnits en hamnanläggning för malmfrakt bland annat från Förola gruvor i Sjösa.[2]

Sjösaviken är ett Natura 2000-område och av riksintresse för naturvård.

BilderRedigera

ReferenserRedigera