Sjökrigsskolan (Finland)

den finländska marinens reservofficersutbildningsanstalter

Sjökrigsskolan (SjöKSk) (finska: Merisotakoulu) är en av den finländska marinens reservofficersutbildningsanstalter. Sjökrigsskolan är underställd kommendör för marinen. Den är belägen på Lilla Öster Svartö på Sveaborg utanför Helsingfors. Skolan grundades i sin nuvarande form 1930 men reservofficersutbildningen har erbjudits på Sveaborg sedan 1779. Sjökrigsskolan är den enda anstalten som påminner om Sveaborgs militära förflutna. Den militära förvaltningen av fästningen upphörde 1973.

Sjökrigsskolans område