Själlands stift blev från 1537, namnet på det medeltida Roskilde stift efter reformationen, då stiftet avlöste det tidigare katolska stiftet. Eftersom biskoparna residerade i huvudstaden och var professorer vid Köpenhamns universitet, finns de uppräknade under Köpenhamns stift. Det omfattade hela Själland samt efter 1660 Bornholm. Därtill kom ett antal mindre öar, som Møn och Amager. Stiftet delades 1922.

Själlands stift
Inrättat1537
Upplöst1922
SamfundDanska folkkyrkan
BiskopssäteKöpenhamn, Danmark Danmark
DomkyrkaRoskilde domkyrka