Öppna huvudmenyn

Simon Granmark, kallad Angurdolf, födelseår okänt, död omkring 1728. Simon Granmark var same från Åsele lappmark och en av de första samiska skribenterna. Han genomgick Skytteanska skolan i Lycksele och skrevs 1720 in vid Uppsala universitet, där han var teologie student fram till sin bortgång.

År 1723 utfärdades ett kungligt brev till kanslikollegium med befallning om att ABC-böcker och katekeser med både samisk och svensk text snarast skulle tas fram. Ärendet hänsköts till konsistoriet i Härnösand. Eftersom samerna i de olika lappmarkerna talade så olika dialekter uppmanade man tre lappmarkspräster, Olaus Graan i Ume lappmark, Johannes Læstadius i Pite lappmark och Petrus Alstadius i Lule lappmark, att inkomma med varsin ABC-bok. Så skedde också.

År 1725 beslöt konsistoriet att till en början endast trycka ABC-boken från Ume lappmark och att Uppsalastudenten Simon Granmark "som är född lapp må wara brukad til Corrector". Således trycktes Olaus Graans ABC-bok, med de ändringar som Simon Granmark hade föreslagit, år 1726 i 1500 exemplar.[1]

I det mest omfattande standardverket för äldre samisk litteratur, Qvigstads och Wiklunds Bibliographie der lappischen Litteratur (1899), anges Simon Granmark Angurdolf som ABC-bokens översättare. Där framgår också att han även gjorde en översättning av Luthers lilla katekes till samiska. Den utgavs 1726, men finns inte bevarad i svenska bibliotek. Språket i de båda översättningarna uppges vara sydsamiska (närmast kanske umesamiska).[2]

ReferenserRedigera

  1. ^ Wilson, Karin (2008). Markusevangeliet i Lars Rangius samiska översättning från 1713. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi CI. Uppsala. sid. 123–124 
  2. ^ Qvigstad, J.; K.B. Wiklund (1899) (på tyska). Bibliographie der Lappischen Litteratur. Helsingfors: Druckerei der finnischen Litteratur-Gesellschaft. sid. 22–23 

BibliografiRedigera

  • Granmark, Simon (1726) (på samiska & svenska). A A a b c ... f ff ... l ll ... s ss s st sz ... x y z tz. A B C ... X Y Z. Sielf-liudande bokstäfwer. a e ... ä ö. Med- liudande bokstäfwer. b c ... x z.. Stockholm: Joh. L. Horrn. Libris länk 

Se ävenRedigera

Bergsland, Knut (1984). Eldre Samiske Tekster. Universitetet i Tromsø, Institutt for språk og litteratur. sid. B42