Simon Granmark, kallad Angurdolf, födelseår okänt, död omkring 1728. Simon Granmark var same från Åsele lappmark och en av de första samiska skribenterna. Han genomgick Skytteanska skolan i Lycksele och skrevs 1720 in vid Uppsala universitet, där han var teologie student fram till sin bortgång.

Simon Granmark
Död1728
Medborgare iSverige
Redigera Wikidata

År 1723 utfärdades ett kungligt brev till kanslikollegium med befallning om att ABC-böcker och katekeser med både samisk och svensk text snarast skulle tas fram. Ärendet hänsköts till konsistoriet i Härnösand. Eftersom samerna i de olika lappmarkerna talade så olika dialekter uppmanade man tre lappmarkspräster, Olaus Graan i Ume lappmark, Johannes Læstadius i Pite lappmark och Petrus Alstadius i Lule lappmark, att inkomma med varsin ABC-bok. Så skedde också.

År 1725 beslöt konsistoriet att till en början endast trycka ABC-boken från Ume lappmark och att Uppsalastudenten Simon Granmark "som är född lapp må wara brukad til Corrector". Således trycktes Olaus Graans ABC-bok, med de ändringar som Simon Granmark hade föreslagit, år 1726 i 1500 exemplar.[1]

I det mest omfattande standardverket för äldre samisk litteratur, Qvigstads och Wiklunds Bibliographie der lappischen Litteratur (1899), anges Simon Granmark Angurdolf som ABC-bokens översättare. Där framgår också att han även gjorde en översättning av Luthers lilla katekes till samiska. Den utgavs 1726, men finns inte bevarad i svenska bibliotek. Språket i de båda översättningarna uppges vara sydsamiska (närmast kanske umesamiska).[2]

Referenser redigera

  1. ^ Wilson, Karin (2008). Markusevangeliet i Lars Rangius samiska översättning från 1713. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi CI. Uppsala. sid. 123–124 
  2. ^ Qvigstad, J.; K.B. Wiklund (1899) (på tyska). Bibliographie der Lappischen Litteratur. Helsingfors: Druckerei der finnischen Litteratur-Gesellschaft. sid. 22–23 

Bibliografi redigera

  • Granmark, Simon (1726) (på samiska & svenska). A A a b c ... f ff ... l ll ... s ss s st sz ... x y z tz. A B C ... X Y Z. Sielf-liudande bokstäfwer. a e ... ä ö. Med- liudande bokstäfwer. b c ... x z.. Stockholm: Joh. L. Horrn. Libris 2427938 

Se även redigera

Bergsland, Knut (1984). Eldre Samiske Tekster. Universitetet i Tromsø, Institutt for språk og litteratur. sid. B42