Siktning är en metod för att sortera partiklar i olika partikelstorlekar. Vanliga redskap för att åstadkomma siktning är siktar (silar som släpper igenom partiklar med en bestämd storlek).

En siktmaskin i Utanheds kvarn.

En siktkurva är en graf som visar en produkts viktprocent plottad mot partikelstorlek. På så sätt kan man se fördelningen av partiklar i en viss produkt. Typiska produkter kan vara malm som har malts och skall gå in i en flotationsprocess.

Se ävenRedigera