Öppna huvudmenyn
För andra betydelser, se Signalering (olika betydelser).

Signalering innebär att man sänder signaler, vilket är vanligt inom sjö- och flygtrafik.

Inom telekommunikation använder man begreppet signalering för att särskilja det som inte är kunddatatrafik. Signaleringen innefattar till exempel upp- och nedkoppling av telefonsamtal, att reservera resurser för kunddatatrafik, information om var en mobiltelefon befinner sig, autenticering av mobiltelefoner och överföring av A-nummer (vem som ringt). Idag används framförallt en kommunikationsstandard baserad på CCITT#7 som är avsedd för kretskopplad telekommunikation, men i allt högre grad övergår man till att använda IP-baserade nät som bärare av informationen. Signalering och kunddata går normalt olika vägar.