Shogun, av James Clavell, är en bok från 1975 som utspelar sig i det feodala Japan omkring år 1600. Berättelsen är baserad till del på verkliga historiska händelser i Japan; dock har huvudfigurernas namn ändrats i boken. Boken filmatiserades i en TV-serie. Shogun handlar om den engelske lotsen John Blackthorne som strandar vid Japans kust. Han blir på grund av sitt stora kunnande om sjöfart och fartygsbyggande snart en maktfaktor i den stora maktkamp som pågår mellan framförallt två daimyos (feodalherrar) om det japanska öriket där målet är att bli Shogun (militärdiktator).