Inom talteori är en Shimuravarietet en högredimensionell analogi av en modulär kurva som uppstår som ett kvot av ett Hermiteiskt symmetriskt rum med en kongruensdelgrupp av en reduktiv algebraisk grupp definierad över Q. Termen "Shimuravarietet" används även i det högredimensionella fallet, och i det endimensionella fallet talar man om Shimurakurvor. Hilbert-modulära ytor och Siegel-modulära varieteter är bland de kändaste klasserna av Shimuravarieteter.

Specialfall av Shimuravarieteter introducerades av Goro Shimura i samband med hans generalisering av teorin av komplex multiplikation. Shimura bevisade att emedan de är definierade analytiskt, är de i verklighet aritmetiska objekt, i den meningen att de har modeller definierade över en talkropp, reflexkroppen av Shimuravarieteten. På 1970-talet satte Pierre Deligne Shimuras arbete i en axiomatisk ram. Ungefär samtidigt anmärkte Robert Langlands att Shimuravarieteter är naturliga exempel på objekt där ekvivalensen mellan motiviska och automorfiska L-funktioner postulerat i Langlands program kan testas. Automorfiska former realiserade i kohomologin av Shimuravarieteter är lättare att undersöka än allmänna automorfiska former; speciellt finns det en konstruktion som associerar Galoisrepresentationer till dem.

ReferenserRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Shimura variety, 24 november 2014.

KällorRedigera