Öppna huvudmenyn

Shangdynastins huvudstäder

städer som agerat huvudstad för den forna kinesiska Shangdynastin
Karta över den kinesiska Shangdynastins huvudstäder. Den punktmarkerade linjen är Gula flodens lopp under Shangdynastin. Det sträckade området uppe till höger är vattenlinjen vid den aktuella tiden.

Shangdynastins huvudstäder avser de städer som agerat huvudstad för den forna kinesiska Shangdynastin (1600 f.Kr.–1045 f.Kr). Totalt nio huvudstäder användes under den drygt 500 år långa epoken: Bo, Västra Bo, Ao, Xiang, Geng, Bi, Yan, Yin och Mo.

Dynastins kungar använde dubbla huvudstäder som kunde vara primära och sekundära, och de kunde också skilja på politisk huvudstad varifrån kungen styrde och ceremoniell huvudstad där de viktiga palatsen och templen för rituella ceremonier fanns. Förekomsten av dubbla huvudstäder med flera byten ger stora möjligheter att förväxla städerna och försvårar identifieringen utifrån de historiska källorna. Shangdynastins många byten av huvudstad berodde sannolikt på att vissa städer drabbades av naturkatastrofer som t.ex. översvämning av Gula floden. Bytena kan också förklaras med att man ville flytta närmare av nya fynd av naturtillgångar såsom t.ex. koppar eller tenn för bronstillverkning.[1][2][3] Eventuellt byttes primär huvudstad bara en gång (från Bo till Yin kring år 1300 f.Kr.), och det var de sekundära huvudstäderna som byttes ofta.[4]

Stor del av Shangdynastins huvudstäder låg mer eller mindre i direkt anslutning till Gula floden. Värt att notera är att Gula flodens lopp i det aktuella området för drygt 3 000 år sedan gick nordväst om dagens sträckning.[5]

Traditionen att ofta byta huvudstäder har funnits länge i Shang-kungarnas familj. Under de 13 generationer som förflöt från att Shangdynastin mytologiska förfader Xie grundade stammen "Shang", fram till att Cheng Tang officiellt grundade Shangdynastin ca år 1600 f.Kr. hade huvudstaden redan bytts åtta gånger.[6][7]

De historiska skriftliga källorna om Shangdynastin och dess huvudstäder är huvudsakligen Shiji av Sima Qian som skrevs runt 100 f.Kr., Bambuannalerna från ca 300 f.Kr., Orakelbensskriften som skrevs under Shangdynastin och Dokumentens bok från Shangdynastin och Zhoudynastin.

Innehåll

StädernaRedigera

Bo (亳) / Västra Bo (西亳)Redigera

 
Ruinerna efter Zhengzhou Shangstad som var en av Shangdynastins två första huvudstäder.

Shiji och Bambuannalerna beskriver att kung Cheng Tang satte upp dynastins första huvudstad i Bo (亳) redan innan Xiadynastin var erövrad.[7] Efter att Xiadynasin var erövrad och Shangdynastin bildats ungefär 1600 f.Kr.[8] under Cheng Tangs åttonde år styrde han sedan riket från Bo.[9][10] Bo hade en betydande roll i minst 450 år under Shangdynastins historia. Shiji beskriver att kung Pan Geng omkring år 1300 f.Kr. återinsatallerade sig i Cheng Tangs gamla palats i Bo[11] och att kung Wu Yi (r. 1147–1113 f.Kr) lämnade Bo för att flytta huvudstaden till norra sidan av floden.[12]

Bo, som låg söder om Gula floden, har visat sig vara två tvillingstäder; Bo och Västra Bo/Xibo (西亳),[3] vilket ger stor förväxlingsrisk och en osäkerhet om vilken av städerna som avses i olika sammanhang i de historiska referenserna. Det finns flera kandidater för var Bo/Västra Bo låg såsom Bozhou i Anhui,[3] Cao i Shandong,[13] Shangqiu, Yanshi och Zhengzhou i Henan[3] Med stor säkerhet är Västra Bo identifierad som Yanshi Shangstad (i Yanshi i Henan).[3][4][14][15][16][8]. Bo är med ganska stor säkerhet identifierad som Zhengzhou Shangstad (i Zhengzhou i Henan).[4][17][2][15][3]

Ao (隞)Redigera

Under första halvan av 1300-talet f.Kr.,[a] under sitt första regentår,[19] flyttade kung Zhong Ding Shangdynastins huvudstad till Ao (隞).[20] I Bambuannalerna beskrevs staden som Xiao (嚣) vid floden.[21] Ao låg med hög sannolikt i regionen kring dagens Xingyang och Zhengzhou i Henan söder om Gula floden.[14] Det finns teorier om att Ao var Zhengzhou Shangstad,[17] men flera källor pekar på att Ao låg längre nordväst utanför Zhengzhou i Xingyang.[13][4]

Xiang (相)Redigera

Kung He Dan Jia flyttade under sitt första regentår i mitten på 1300-talet f.Kr.[b] landets styre från Ao till Xiang (相).[20][22][23] Xiang är identifierad att ha legat i norra Henan.[4] Traditionella källor pekar på Neihuang,[13] men efter att Huanbei Shangstad i Anyang upptäckts och grävts ut har det växt fram teorier om att Huanbei Shangstad är Xiang, vilket stämmer bra med de arkeologiska dateringarna runt 1300-talet f.Kr.[4][24][25]

Geng (耿)Redigera

Under kung Zu Yis första regentår kring mitten av 1300-talet f.Kr.[c] flyttades huvudstaden från Xiang till Geng (耿).[20][22][26] Geng är av några källor identifierad som Wen härard i Henan.[14][13] Andra källor pekar längre norrut mot Xingtai (邢台) i Hebei.[13][2] I Shiji anges att huvudstaden flyttades till "Xing" (邢) som var en nationalitet/folkgrupp som levde i regionen kring dagens Xingtai.[20][2][27] Det finns även viss tveksamhet om relationen mellan Geng och Bi.[4]

Bi (庇)Redigera

Året efter Geng (耿) blev huvudstad i mitten av 1300-talet f.Kr. drabbades staden av översvämningar och kung Zu Yi flyttade landets huvudstad till Bi (庇). Under Zu Yis 8:e regentår befästes Bi med en stadsmur.[22][26] Staden Bi är inte omnämnd i Shiji.[28] Bi tros ha legat i dagens Yuncheng[13] eller Dingtao[14] i Shandong, men det råder även viss tveksamhet om stadens relation med Geng.[4]

Yan (奄)Redigera

Bambuannalerna beskriver att kung Nan Geng under sitt tredje regentår runt 1300 f.Kr. flyttade dynastins styre till Yan (奄).[29][30] Historikerna är samstämmiga om att Yan låg i dagens Qufu i Shandong.[14][4][13]

Yin (殷)Redigera

 
Fu Haos grav som är utgrävd vid Yins ruiner.

Enligt kronologiprojektet Xia–Shang–Zhou flyttade Shangdynastin ca 1300 f.Kr.[8] huvudstaden till Yin (殷). Enligt Bambuannalerna flyttade kung Pan Geng under sitt 14:e regentår till Norra Meng (北蒙) där han året efter uppförde Shangdynastins nya huvudstad Yin (殷).[31][32] Även Dokumentens bok beskriver utförligt hur kung Pan Geng vill byta huvudstad[33] och övertalar landets befolkning om vikten att byta huvudstad[34] och även att han genomför flytten över floden till Yin.[35] Shiji antyder att Yin redan var huvudstad när Pan Geng kom till makten, och att huvudstaden därmed skulle ha flyttats av Pan Gengs företrädare och äldre bror kung Yang Jia.[14][11] Dock råder idag konsensus bland historiker att det var Pan Geng som genomförde bytet av huvudstad.[2] Shangdynastin kallas ibland även för Yin efter denna stad.[3]

Yin låg vid dagens Anyang i Henan och stadens utgrävningsplats kallas Yinxu ("Yins ruiner"). Yinxu är en mycket viktig arkeologisk källa för forskningen kring Shangdynastin och där har bland mycket annat Orakelbenen grävts fram.[4][2][3][13]

Mo (沫)Redigera

Kung Wu Yi (1147–1113 f.Kr) flyttade under sitt tredje år vid makten till området norr om floden. Shiji berättar att han lämnade Bo,[12] och enligt Bambuannalerna lämnade han Yin.[36][37]. Under kungens femtonde regentår flyttade han till Mo (沫).[36][37] Flytten till Mo nämns inte i Shiji.[28] Wu Yis efterträdare och son kung Wen Wu Ding regerade åter från Yin.[36] Mo låg kring dagens Hebi[14] eller Qi härard i Henan.[13]

ÖversiktRedigera

Historiskt namn Identifiering Tidsperiod Grundare Not
Bo
Sannolikt Zhengzhou Shangstad
Zhengzhou, Henan
från ca 1600 f.Kr.[8] Cheng Tang Alternativa identifieringar är:
Cao, Shandong
Bozhou, Anhui
Shangqiu, Henan
Västra Bo
西亳
Yanshi Shangstad
Yanshi, Henan
från ca 1600 f.Kr.[8] Cheng Tang
Ao
Eventuellt Zhengzhou Shangstad
Zhengzhou, Henan
alternativt
Xingyang, Henan
första halvan av 1300-talet f.Kr. Zhong Ding Alternativt namn Xiao (嚣)
Xiang
Neihuang, Henan
alternativt
Huanbei Shangstad
Anyang, Henan
mitten av 1300-talet f.Kr. He Dan Jia
Geng
Sannolikt Xingtai, Hebei mitten av 1300-talet f.Kr. Zu Yi Alternativ identifiering:
Wen härard, Henan
Bi
Yuncheng, Shandong
alternativt
Dingtao, Shandong
mitten av 1300-talet f.Kr. Zu Yi
Yan
Qufu, Shandong runt 1300 f.Kr. Nan Geng
Yin
Yinxu
Anyang, Henan
ca 1300 f.Kr.[14]

1046 f.Kr.[8]
Pan Geng Alternativt namn Norra Meng (北蒙)
Mo
Qi härard, Henan
alternativt
Hebi, Henan
1133 f.Kr.[8]

1111 f.Kr.
Wu Yi

Se ävenRedigera

AnmärkningarRedigera

 1. ^ Kung Zhong Dings regeringstid är beräknad baserat på Bambuannalernas rådata om regentlängder[18] kombinerat med kronologiprojektet Xia–Shang–Zhous datering att kung Wu Ding tillträdde 1250 f.Kr.[8]
 2. ^ Kung He Dan Jias regeringstid är beräknad baserat på Bambuannalernas rådata om regentlängder[18] kombinerat med kronologiprojektet Xia–Shang–Zhous datering att kung Wu Ding tillträdde 1250 f.Kr.[8]
 3. ^ Kung Zu Yis regeringstid är beräknad baserat på Bambuannalernas rådata om regentlängder[18] kombinerat med kronologiprojektet Xia–Shang–Zhous datering att kung Wu Ding tillträdde 1250 f.Kr.[8]

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ Trigger, Bruce G. (2003). ”States:City and Territorial” (på engelska). Understanding Early Civilizations: A Comparative Study. Cambridge University Press. sid. 108. ISBN 978-0521822459. https://books.google.se/books?id=ZEX-yZOAG9IC&lpg=PA108&ots=x4Td7rg6c_&dq=Xibo%20Erligang&hl=sv&pg=PA108#v=onepage&q&f=false 
 2. ^ [a b c d e f] 张, 英聘 (2003). ”2. The Shang” (på engelska). THE HISTORY AND CIVILIZATION OF CHINA. 中央文献出版社. sid. 18–21. ISBN 7-5073-1360-3 
 3. ^ [a b c d e f g h] Maisels, Charles Keith (2001). ”STATES: THE THREE DYASTIES” (på engelska). Early Civilizations of the Old World. Routledge. sid. 304–305. ISBN 0415109760. http://books.google.se/books?id=3Bnt7arxQPwC&pg=PA304&dq=Shangqiu+capital+shang+dynasty&hl=sv&sa=X&ei=iXJRU4ecHMnp4gSTvIFA&redir_esc=y#v=onepage&q=Shangqiu%20capital%20shang%20dynasty&f=false 
 4. ^ [a b c d e f g h i j] ”Capital of the Xia and Shang era system” (på engelska). ZhangGuoShuo. Zhengzhou University. Arkiverad från originalet den 26 december 2016. https://web.archive.org/web/20161226145028/http://research001.com/?showinfo-106-483319-0.html. Läst 24 december 2016. 
 5. ^ ”Courses of the Huang He (Yellow River)” (på engelska) (bild). Geography of China. http://www.colorado.edu/geography/class_homepages/geog_3822_f09/images/huanghe_courses.jpg. Läst 25 december 2016. 
 6. ^ Sima Qian. ”殷本紀 - Annals of Yin §2” (på kinesiska, engelska). Shiji, 史记. Chinese Text Project. http://ctext.org/dictionary.pl?if=en&id=4542 
 7. ^ [a b] Sima Qian. ”殷本紀 - Annals of Yin §3” (på kinesiska, engelska). Shiji, 史记. Chinese Text Project. http://ctext.org/dictionary.pl?if=en&id=4543 
 8. ^ [a b c d e f g h i j] ”Building the Chronology of Early Chinese History” (på engelska). Lee, Yun Kuen i Press. University of Hawai'i Press. http://scholarspace.manoa.hawaii.edu/handle/10125/17161. Läst 18 november 2016. 
 9. ^ ”Part IV, The Dynasty of Shang” (på engelska). The Chinese Classics, volume 3, part 1. övers. Legge, James. Hong Kong University Press. 1895. sid. 129. https://archive.org/stream/chineseclassics07legggoog#page/n147/mode/1up 
 10. ^ ”殷商成湯” (på kinesiska). Bambuannalerna. Chinese Text Project. http://ctext.org/zhushu-jinian/yin-shang-cheng-tang. Läst 22 december 2016. 
 11. ^ [a b] Sima Qian. ”殷本紀 - Annals of Yin §21” (på kinesiska, engelska). Shiji, 史记. Chinese Text Project. http://ctext.org/dictionary.pl?if=en&id=4561 
 12. ^ [a b] Sima Qian. ”殷本紀 - Annals of Yin §27” (på kinesiska, engelska). Shiji, 史记. Chinese Text Project. http://ctext.org/dictionary.pl?if=en&id=4567 
 13. ^ [a b c d e f g h i] ”Chinese History - Shang Period Geography” (på engelska). ChinaKnowledge.de. http://www.chinaknowledge.de/History/Myth/shang-map.html. Läst 23 december 2016. 
 14. ^ [a b c d e f g h] ”THE XIA-SHANG DYNASTIES” (på engelska). Ah Xiang. http://www.imperialchina.org/Xia_Shang_Dynasties.html. Läst 23 december 2016. 
 15. ^ [a b] Perkins, Dorothy (1998). ”Shang Dynasty (1750–1040 B.C.)” (på Engelska). Encyclopedia of China: The Essential Reference to China, Its History and Culture. sid. 448. ISBN 0816026939. https://books.google.se/books?id=tsIeAgAAQBAJ&lpg=PT1608&ots=7rAms5ppIE&dq=Xibo%20Shang%20dynasty&hl=sv&pg=PT1608#v=onepage&q&f=false. Läst 8 november 2014 
 16. ^ Schinz, Alfred (1996). ”2.1.1. Early Shang (until 1300 BC)” (på engelska). The Magic Square. Edition Axel Menges. sid. 38–40. ISBN 978-3930698028. https://books.google.se/books?id=qhcRYkz-I3YC&lpg=PP1&dq=Schinz%2C%20Alfred%20(1996).%20The%20Magic%20Square%3A%20Cities%20in%20Ancient%20China.&hl=sv&pg=PA38#v=onepage&q&f=false 
 17. ^ [a b] ”Establishing and Refining the Archaeological Chronologies of Xinzhai, Erlitou and Erligang Cultures” (på engelska) (pdf). Zhang, Qiu, Cai, Bo, Wang, och Zhong. Arkiverad från originalet den 16 november 2016. https://web.archive.org/web/20161116171054/http://www.kaogu.cn/uploads/soft/Chinese%20Archaeology/8/Establishing%20and%20Refining%20the%20Archaeological%20Chronologies%20of%20Xinzhai%2C%20Erlitou%20and%20Erligang%20Cultures.pdf. Läst 15 november 2016. 
 18. ^ [a b c] ”竹書紀年 - Zhushu Jinian” (på kinesiska). Bambuannalerna. Chinese Text Project. http://ctext.org/zhushu-jinian. Läst 26 december 2016. 
 19. ^ ”Part IV, The Dynasty of Shang” (på engelska). The Chinese Classics, volume 3, part 1. övers. Legge, James. Hong Kong University Press. 1895. sid. 132. https://archive.org/stream/chineseclassics07legggoog#page/n150/mode/1up 
 20. ^ [a b c d] Sima Qian. ”殷本紀 - Annals of Yin §17” (på kinesiska, engelska). Shiji, 史记. Chinese Text Project. http://ctext.org/dictionary.pl?if=en&id=4557 
 21. ^ ”仲丁” (på kinesiska). Bambuannalerna. Chinese Text Project. http://ctext.org/zhushu-jinian/zhong-ding. Läst 22 december 2016. 
 22. ^ [a b c] ”Part IV, The Dynasty of Shang” (på engelska). The Chinese Classics, volume 3, part 1. övers. Legge, James. Hong Kong University Press. 1895. sid. 133. https://archive.org/stream/chineseclassics07legggoog#page/n151/mode/1up 
 23. ^ ”河亶甲” (på kinesiska). Bambuannalerna. Chinese Text Project. http://ctext.org/zhushu-jinian/he-dan-jia. Läst 22 december 2016. 
 24. ^ ”Shang City Uncovered” (på engelska). Archaeology Magazine. http://archive.archaeology.org/0005/newsbriefs/shang.html. Läst 24 december 2016. 
 25. ^ ”The New Story of China's Ancient Past” (på engelska). National Geographic. http://ngm.nationalgeographic.com/print/features/world/asia/china/shang-text. Läst 24 december 2016. 
 26. ^ [a b] ”祖乙” (på kinesiska). Bambuannalerna. Chinese Text Project. http://ctext.org/zhushu-jinian/zu-yi. Läst 22 december 2016. 
 27. ^ ”The Synthetic Research of Pre-Qin Xing Place” (på engelska). Duan Hong Guang. http://www.dissertationtopic.net/doc/716041. Läst 25 december 2016. 
 28. ^ [a b] Sima Qian. ”殷本紀 - Annals of Yin” (på kinesiska, engelska). Shiji, 史记. Chinese Text Project. http://ctext.org/shiji/yin-ben-ji#n4557 
 29. ^ ”Part IV, The Dynasty of Shang” (på engelska). The Chinese Classics, volume 3, part 1. övers. Legge, James. Hong Kong University Press. 1895. sid. 134. https://archive.org/stream/chineseclassics07legggoog#page/n152/mode/1up 
 30. ^ ”南庚” (på kinesiska). Bambuannalerna. Chinese Text Project. http://ctext.org/zhushu-jinian/nan-geng. Läst 22 december 2016. 
 31. ^ ”Part IV, The Dynasty of Shang” (på engelska). The Chinese Classics, volume 3, part 1. övers. Legge, James. Hong Kong University Press. 1895. sid. 135. https://archive.org/stream/chineseclassics07legggoog#page/n153/mode/1up 
 32. ^ ”盤庚” (på kinesiska). Bambuannalerna. Chinese Text Project. http://ctext.org/zhushu-jinian/pan-geng. Läst 22 december 2016. 
 33. ^ ”盤庚上 - Pan Geng I” (på kinesiska / engelska). Dokumentens bok. Chinese Text Project. http://ctext.org/shang-shu/pan-geng-i. Läst 25 december 2016. 
 34. ^ ”盤庚中 - Pan Geng II” (på kinesiska / engelska). Dokumentens bok. Chinese Text Project. http://ctext.org/shang-shu/pan-geng-ii. Läst 25 december 2016. 
 35. ^ ”盤庚下 - Pan Geng III” (på kinesiska / engelska). Dokumentens bok. Chinese Text Project. http://ctext.org/shang-shu/pan-geng-iii. Läst 25 december 2016. 
 36. ^ [a b c] ”Part IV, The Dynasty of Shang” (på engelska). The Chinese Classics, volume 3, part 1. övers. Legge, James. Hong Kong University Press. 1895. sid. 137–138. https://archive.org/stream/chineseclassics07legggoog#page/n155/mode/1up 
 37. ^ [a b] ”武乙” (på kinesiska). Bambuannalerna. Chinese Text Project. http://ctext.org/zhushu-jinian/wu-yi. Läst 22 december 2016. 

Tryckta källorRedigera