Seriell databuss

typ av dataöverföring

En seriell databuss är en databuss där data skickas med informationsbärarna efter varandra. Till exempel EIA-232, Ethernet, USB, eller CAN. Istället för olika ledare så skickas all information i en viss ordning. Mottagaren är medveten om ordningen.

Kabel för RS-232 kommunikation
USB Hane typ A

Se ävenRedigera