Septuagesima, latin ’den sjuttionde’, är den första söndagen i förfastan och ligger söndagen före sexagesima.

Septuagesima
TypKristen helg
Datum64 dagar före påsk
Geografi och firareKristna, hela världen
TraditionerGudstjänster

Septuagesima är latinskt ord för "den sjuttionde". Man syftar i det här fallet på den sjuttionde dagen före påsk (nionde söndagen före påsk). Högtiden har även kallats "Dominica in septuagesima", eller "Dominica infra septuagesimam".

Egentligen stämmer det inte, då söndagen septuagesima infaller på 64:e dagen före påsk. Olika förklaringar till detta har framförts och ingen tycks veta exakt hur högtiden fått sitt namn. Den ena förklaringen, som anses vara mest sannolik, är att man för söndagarna septuagesima (den sjuttionde), sexagesima (den sextionde), quinquagesima (den femtionde) etc. valt jämna tiotal för att få jämn talföljd. Den andra förklaringen, som också anses trolig, är att man med septuagesima påbörjar den föreskrivna fyrtio dagar långa fastan. Om man gör en sträng tolkning av reglerna för fastan, skall den pågå fyrtio dagar före påsk, utan att medräkna fastefria veckodagarna torsdag, lördag och söndag.

I Svenska kyrkan är den liturgiska färgen violett, blå eller grön. På altaret står blåa eller violetta blommor, och två tända ljus. Temat är "Nåd och tjänst".[1]

KällorRedigera

FotnoterRedigera

  1. ^ ”Septuagesima”. Svenska kyrkan. https://www.svenskakyrkan.se/troochandlighet/kyrkoarets-bibeltexter?helgdag=34. Läst 27 november 2015.